Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

prednisolonecanada

www

Co z tego ma zwykły Polak w tym emeryt ,rencista.? O ile sfera budżetowa może się cieszyć zapowiedzianą podwyżką około 5 procentową to emeryci tylko niecałą 3 proc. i to pierwszą od 5 lat. Czas chyba najwyższy aby efekty wzrost gospodarczego wyraźnie odczuli właśnie oni, i osoby niepełnosprawne. Dość chwalenia się i ściemniania jak to w Polsce ludziom jest dobrze.!!!
prednisolonecanada

perspektywa

Jeśli faktycznie szczyt cyklu koniunktury jest już za nami i znajdujemy się w fazie spowalniania, a wiele na to wskazuje, firmy nie będą skłonne do inwestycyjnej ekspansji, nawet uwzględniając bardzo wysokie w niektórych branżach wykorzystanie mocy produkcyjnych - zauważa Przasnyski. - Trudno przypuszczać, że przedsiębiorcy nie biorą pod uwagę osłabienia tempa wzrostu gospodarczego, a więc i popytu na swoje produkty i usługi, skoro tezę o nadchodzącym spowolnieniu potwierdzają oficjalne prognozy niemal wszystkich ośrodków analitycznych - dodał.

Negatywy zauważają też analitycy Banku Millennium, choć oni akurat widzą je w potencjalnie szybszym wzroście importu niż eksportu.
Założę się ze dane pkb i wzrost gospodarczy to zasluga Pis bo jak inaczej moze byc Po jest be a pis jest kochany żałosne to dajcie ludziom zarobić zeby nie musieli zagranicą kraju pracowac chodzi mi tu o zarobki netto 3500 zl na rękę
- Pomimo bardzo korzystnych perspektyw dla eksportu saldo obrotów z zagranicą będzie w tym roku, w przeciwieństwie do 2016 r., najprawdopodobniej obniżało tempo wzrostu gospodarczego - komentują.
W I kwartale tego roku może być dla odmiany cienko. Bo już w styczniu w wielu firmach przestoje i brak zamówień. Sąsiedzi pracują przez ranstat w markowej fabryce zachodniego koncernu i w styczniu pracowali co drugi tydzień. Kierownik im mówił że sam nie wie co jest grane. A z takich ranstatów i podobnych to płacone tylkoza przeproacowane godziny i to cienko.
Według nich oczekiwany wzrost inwestycji, charakteryzuje się wysoką importochłonnością. Wraz z szybko rosnącą konsumpcją będzie to oddziaływać na silniejszy popyt importowy.
prednisolonecanada

wzrost

Polska gospodarka urosła w czwartym kwartale 2017 roku o 5,1 proc. - wynika z wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. To najlepszy wynik od prawie dziesięciu lat. 
Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyśpieszyło do 5,1 proc. w czwartym kwartale 2017 r. z 4,9 proc. rdr w kwartale trzecim - podał w środę GUS. To dane niewyrównane sezonowo, tj. nieskorygowane o liczbę dni roboczych. Wynik był tylko nieco niższy do szacunków ekonomistów ankietowanych przez agencję ISBnews.
Ich prognozy wahały się w przedziale od 5 do 5,4 proc., a średnio wynosiły 5,18 proc. Były zresztą dość precyzyjne, bo pod koniec stycznia GUS opublikował już wstępne dane za cały 2017 rok, szacując 4,6-procentowy wzrost.Spodziewamy się, że 2018 będzie równie udany dla polskiej gospodarki co 2017, a wzrost PKB utrzyma się na poziomie 4,6 proc." - podali analitycy PKO BP w swoim komentarzu po ogłoszeniu danych przez GUS.

Wskazują, że bieżące trendy w gospodarce sugerują utrzymanie tempa z 4 kw. 2017 r. również w 2018 roku. Główną role odgrywają inwestycje, które pod koniec roku rosły według analityków o 12 proc.

"Konsumpcja prywatna prawdopodobnie rosła stabilnie, zwiększając się o ok. 5 proc. rdr. Spodziewamy się także, że wzrost gospodarczy został wsparty przez rosnący eksport, który odzwierciedla wysoki popyt zagraniczny. Silny eksport prawdopodobnie był wystarczający aby zrównoważyć m.in. grudniowe wzrosty importu" - podali ekonomiści PKO BP.

Wskazują przy tym, że w całym regionie Europy Środkowej i Wschodniej trwa wyraźne ożywienie gospodarcze. Wysokie tempo wzrostu odnotowano m.in. na Węgrzech (+4,4 proc. PKB) i w Rumunii (+6,9 proc.).
prednisolonecanada

sektor

Połowa menadżerów z sektora MŚP uważa, że bez wdrożeń nowych narzędzi technologicznych ich przedsiębiorstwo nie przetrwa i upadnie w ciągu najbliższych 5 lat. Takie wnioski płyną z badania, jakie przeprowadziła japońska firma Ricoh w 24 krajach.

Badanie pokazało, że osiągnięcie wyższego poziomu elastyczności jest priorytetem dla 86 proc. menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie małymi i średnimi firmami. Jednocześnie aż 52 proc. uważa, że bez odpowiednich technologii ich firmom grozi upadek w ciągu 5 lat.
Według większości osób zarządzających firmami z sektora MŚP wyższy poziom efektywności osiągany przy użyciu narzędzi technologicznych i innowacji jest kluczowym czynnikiem, który będzie przesądzał o tym, kto odniesie sukces.
Firmy chcą przede wszystkim wdrażać narzędzia wykorzystywane do realizacji najważniejszych zadań w firmie. Najczęściej wymieniane są rozwiązania do automatyzacji, analityki danych, zarządzania dokumentami oraz wideorozmów.

- Firmy z sektora MŚP dostrzegły swoją szansę na zyskanie przewagi konkurencyjnej nad największymi graczami na rynku poprzez umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii - ocenia z Ricoh Europe.

Podkreśla, że inwestycje w nowe narzędzia mają bardzo praktyczny charakter. - Wdrażane są instrumenty, dzięki którym codzienne zadania wykonywane są szybciej i bardziej efektywnie - przekonuje przedstawiciel
70 proc. menadżerów uznało technologię za czynnik, który pozwoli ich organizacji rozkwitnąć. Są przekonani, że sektor MŚP może wiele zyskać dzięki stworzeniu nowoczesnego środowiska pracy.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl